Skip to main content

ZARZĄD


Jacek Kalinowski - Prezes Zarządu

vacat - Zastępca Prezesa Zarządu

Kontakt: administracja@smrolbud.pl

RADA NADZORCZA


 Bogusław Bartoń - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Janusz Mizera  - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - oddelegowany czasowo do Zarządu

 Tomasz Klimasiewicz - Sekretarz Rady Nadzorczej

 Dorota Jeżowska - Członek Rady Nadzorczej

 Elżbieta Ciećwierz-Kość - Członek Rady Nadzorczej


Kontakt: rada.nadzorcza@smrolbud.pl