Skip to main content

RADA NADZORCZA mail: rada.nadzorcza@smrolbud.pl

 Bogusław Bartoń - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Janusz Mizera  - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - oddelegowany czasowo do Zarządu

 Tomasz Klimasiewicz - Sekretarz Rady Nadzorczej

  Dorota Jeżowska - Członek Rady Nadzorczej

  

Elżbieta Ciećwierz-Kość - Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD mail: administracja@smrolbud.pl

Piotr Mrówczyński - Prezes Zarządu