Skip to main content

ZGŁOSZENIA AWARII

 

tel. 698 860 703 lub 723 236 032

UWAGA BRAK CIEPŁEJ WODY NA OPOROWIE

Szanowni Państwo,

w związku z remontem kotłowni przy ulicy Balzaka  w dniu 29 lipca 2021 ( czwartek) nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody od godziny 8:00 do 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni mieszkańcy,

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej ROLBUD na posiedzeniu w dniu 26.04.2021 roku podjęła uchwałę o podniesieniu stawki odpisu na fundusz remontowy dla budynku przy ul.Godlewskiego 1-13 z 1,80 zł do 2,50 zł za metr kwadratowy. Podwyżka będzie obowiązywała od dnia 01.08.2021.roku. Powodem tej podwyżki jest niezbędny i pilny remont instalacji CO w budynku. Remont będzie obejmował :

 

1. Wymianę węzła ciepłowniczego

2. Modernizację instalacji wewnętrznej CO

 

ad.1 - Na wymianę węzła ciepłowniczego uzyskaliśmy korzystną ofertę obejmującą finansowanie inwestycji przez wykonawcę. Dzięki temu spłata będzie następowała w ratach przez 5 lat i nie wymaga jednorazowego wyłożenia środków przez Spółdzielnię. Z przygotowanych analiz wynika, że oprócz poprawy jakości ogrzewania i niezawodności uzyskane zostaną znaczne oszczędności szacowane łącznie na ok. 38 tys zł rocznie, co pozwoli na zwrot kosztów inwestycji w ciągu ok. 3 lat.

 

ad.2 - W trakcie prac przygotowawczych do realizacji punktu 1 wykonawca zasygnalizował konieczność modernizacji instalacji wewnętrznej CO, ponieważ jej stan nie gwarantował, że wymiana węzła da oczekiwany rezultat. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo nasilenia awarii instalacji wewnętrznych po wymianie węzła. W tej sytuacji podjęto decyzję o kompleksowej modernizacji całej instalacji CO w budynku. Koszt tej modernizacji wyniesie ok. 300 tysięcy zł i musi być ona sfinansowana przez Spółdzielnię, stąd decyzja o podniesieniu stawki odpisu na fundusz remontowy budynku.

 

Realizacja powyższych zadań pozwoli na definitywne rozwiązanie na wiele lat problemów z instalacją CO w postaci jej niewystarczającej wydajności oraz awaryjności, a uzyskane oszczędności wynikające z większej sprawności oraz niższych kosztów serwisowania po spłaceniu kosztów inwestycji dadzą wymierne oszczędności w rachunkach.

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni ROLBUD

Dariusz Wojtyński

 

 

ZAKAZ PALENIA

W nawiązaniu do zgłoszeń mieszkańców informujemy, że w nieruchomościach (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia wspólne - suszarnie itp.) obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Zalecenia

Informacja

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z podjętymi w skali kraju działaniami zmierzającymi do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, preferowany jest zdalny kontakt z biurem spółdzielni (e-mail, telefoniczny lub skrzynkę pocztową). Jednocześnie informujemy, że bez zmian zapewniamy w pozostałym zakresie ciągłość pracy biura i obsługi naszych nieruchomości.

Wprowadzone zmiany wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Mieszkańców i pracowników. Mamy nadzieję, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach przyjmą Państwo naszą decyzję ze zrozumieniem.

 

Zarząd SM „ROLBUD”

Nasze zasoby

Instalacja fotowoltaiczna zasilająca urządzenia kotłowni gazowej przy ul. Balzaka 44a.NOWE NUMERY DOSTĘPOWE DO SZLABANÓW

Nr telefoniczny - szlabany Godlewskiego 1-13

Szlaban 1 Godlewskiego - NOWY NUMER 691 601 936

Szlaban 2 Godlewskiego - bez zmian 720 228 837,

Szlaban 3Godlewskiego - bez zmian 720 228 838,

Szlaban 4 Godlewskiego - bez zmian 720 228 839,

 

Nr telefoniczny - szlabany Oporów

Szlaban 1 Oporów - NOWY NUMER 665 493 056

Szlaban 2 Oporów - NOWY NUMER 665 493 063

Szlaban 3 Oporów - NOWY NUMER 665 493 072

Szlaban 4 Oporów - NOWY NUMER 667 397 176

Szlaban 5 Oporów - NOWY NUMER 665 493 080

Szlaban 6 Oporów - NOWY NUMER 782 533 835

 

Instrukcja wjazdu na teren zasobów SM "ROLBUD":

  1. Podjechać tuż przed szlaban (czujnik w jezdni musi wykryć obecność pojazdu),

  2. Wybrać numer telefoniczny naklejony na belce szlabanu.

  3. Po wybraniu numeru słyszalny będzie sygnał zajętej linii, szlaban w tym czasie sprawdzi czy numer jest w bazie numerów uprawnionych. Jeśli jest uprawniony nastąpi otwarcie szlabanu (całość operacji od wybrania numeru do otwarcia szlabanu trwa kilka sekund). Nie jest ustanawiane połączenie i tym samym naliczanie kosztów osobie dzwoniącej. Ważne aby telefon nie miał numeru zastrzeżonego tj. aby inne aparaty rozpoznawały numer danego telefonu (CLIP).

  4. Po wjechaniu na teren naszych posesji szlaban automatycznie się zamyka.

  5. Przy wyjeździe z posesji szlaban automatycznie się otwiera po wykryciu pojazdu (nie trzeba dzwonić).