Skip to main content

ZGŁOSZENIA AWARII

 

tel. 698 860 703 lub 723 236 032

ZAKAZ PALENIA

W nawiązaniu do zgłoszeń mieszkańców informujemy, że w nieruchomościach (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia wspólne - suszarnie itp.) obowiązuje całkowity zakaz palenia.

NOWA KOTŁOWNIA NA OPOROWIE

W styczniu 2021 roku uległy uszkodzeniu 30 letnie kotły. Nie nadawały się do naprawy o czym ich producent  informował już poprzedni Zarząd od dwóch lat.

Nowe  kotłownia jest pierwszym etapem modernizacji systemu CO i ciepłej wody. Kolejnym będzię wymiana instalacji CO  pomiędzy kotłownią, a lokalami.

Konieczna będzie też w przyszłości wymiana instalacji CO w lokalach mieszkalnych.

Miedziana instalacja CO znajdująca się w posadzkach będzie zastąpiona nową poprowadzoną w ścianach.

Większośc awarii wynika z rozszczelnienia się starej miedzianej instalacji oraz zakamienienia niekonserwowanych od lat lokalowych wymienników ciepła.

Nie można ich wymienić na nowe ponieważ producent zaprzestał ich dystrybucji parę lat temu.

Zalecenia

Informacja

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z podjętymi w skali kraju działaniami zmierzającymi do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, preferowany jest zdalny kontakt z biurem spółdzielni (e-mail, telefoniczny lub skrzynkę pocztową). Jednocześnie informujemy, że bez zmian zapewniamy w pozostałym zakresie ciągłość pracy biura i obsługi naszych nieruchomości.

Wprowadzone zmiany wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Mieszkańców i pracowników. Mamy nadzieję, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach przyjmą Państwo naszą decyzję ze zrozumieniem.

 

Zarząd SM „ROLBUD”

Nasze zasoby

Instalacja fotowoltaiczna zasilająca urządzenia kotłowni gazowej przy ul. Balzaka 44a.NOWE NUMERY DOSTĘPOWE DO SZLABANÓW

Nr telefoniczny - szlabany Godlewskiego 1-13

Szlaban 1 Godlewskiego - NOWY NUMER 691 601 936

Szlaban 2 Godlewskiego - bez zmian 720 228 837,

Szlaban 3Godlewskiego - bez zmian 720 228 838,

Szlaban 4 Godlewskiego - bez zmian 720 228 839,

 

Nr telefoniczny - szlabany Oporów

Szlaban 1 Oporów - NOWY NUMER 665 493 056

Szlaban 2 Oporów - NOWY NUMER 665 493 063

Szlaban 3 Oporów - NOWY NUMER 665 493 072

Szlaban 4 Oporów - NOWY NUMER 667 397 176

Szlaban 5 Oporów - NOWY NUMER 665 493 080

Szlaban 6 Oporów - NOWY NUMER 782 533 835

 

Instrukcja wjazdu na teren zasobów SM "ROLBUD":

  1. Podjechać tuż przed szlaban (czujnik w jezdni musi wykryć obecność pojazdu),

  2. Wybrać numer telefoniczny naklejony na belce szlabanu.

  3. Po wybraniu numeru słyszalny będzie sygnał zajętej linii, szlaban w tym czasie sprawdzi czy numer jest w bazie numerów uprawnionych. Jeśli jest uprawniony nastąpi otwarcie szlabanu (całość operacji od wybrania numeru do otwarcia szlabanu trwa kilka sekund). Nie jest ustanawiane połączenie i tym samym naliczanie kosztów osobie dzwoniącej. Ważne aby telefon nie miał numeru zastrzeżonego tj. aby inne aparaty rozpoznawały numer danego telefonu (CLIP).

  4. Po wjechaniu na teren naszych posesji szlaban automatycznie się zamyka.

  5. Przy wyjeździe z posesji szlaban automatycznie się otwiera po wykryciu pojazdu (nie trzeba dzwonić).