Skip to main content

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowe "Rolbud" we Wrocławiu zwołuje

na dzień 22 czerwca 2024 na godzinę 10:00

Walne Zgromadzenie Członków Społdzielni Mieszkaniowej

adres: Budynek Uniwersytetu SWPS przy ul. Ostrowskiego 30B we Wrocławiu sala nr 120 (Ipiętro)   MAPA

 

Szczegóły zawiadonienia (linki):

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu                        Dokumenty WZ- IOK                           Treść głoszenia

SM Rolbud informuje, że

W dniu 31-05 Sekretariat Społdzielni będzie nieczynny 

Zapraszamy od 03-06-2024 

 

ZGŁOSZENIA AWARII CO, WOD-KAN, ELEKTRYCZNYCH

 

tel. 698 860 703 lub 723 236 032

POGOTOWIE DŹWIGOWE :

tel. 502 355 864

ZAKAZ PALENIA

W nawiązaniu do zgłoszeń mieszkańców informujemy, że w nieruchomościach (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia wspólne - suszarnie itp.) obowiązuje całkowity zakaz palenia.

NOWA KOTŁOWNIA NA OPOROWIE

W styczniu 2021 roku uległy uszkodzeniu 30 letnie kotły. Nie nadawały się do naprawy o czym ich producent  informował już poprzedni Zarząd od dwóch lat.

Nowe  kotłownia jest pierwszym etapem modernizacji systemu CO i ciepłej wody. Kolejnym będzię wymiana instalacji CO  pomiędzy kotłownią, a lokalami.

 

Nasze zasoby

SZLABANY OSIEDLOWE 

Godlewskiego 1-13

   

Oporów

     Instrukcja wjazdu na teren zasobów SM "ROLBUD":

Szlaban 1  -  691 601 936

Szlaban 2  -  720 228 837,

Szlaban 3  -  720 228 838,

Szlaban 4 -   720 228 839,

 

Szlaban 1 665 493 056

Szlaban 2 665 493 063

Szlaban 3 665 493 072

Szlaban 4 - 667 397 176

Szlaban 5 665 493 080

Szlaban 6 - 782 533 835

  
  1. Podjechać tuż przed szlaban (czujnik w jezdni musi wykryć obecność pojazdu),

  2. Wybrać numer telefoniczny naklejony na belce szlabanu.

  3. Po wybraniu numeru słyszalny będzie sygnał zajętej linii, szlaban w tym czasie sprawdzi czy numer jest w bazie numerów uprawnionych. Jeśli jest uprawniony nastąpi otwarcie szlabanu (całość operacji od wybrania numeru do otwarcia szlabanu trwa kilka sekund). Nie jest ustanawiane połączenie i tym samym naliczanie kosztów osobie dzwoniącej. Ważne aby telefon nie miał numeru zastrzeżonego tj. aby inne aparaty rozpoznawały numer danego telefonu (CLIP).

  4. Po wjechaniu na teren naszych posesji szlaban automatycznie się zamyka.

  5. Przy wyjeździe z posesji szlaban automatycznie się otwiera po wykryciu pojazdu (nie trzeba dzwonić).