Skip to main content

 

W przypadku awarii prosimy dzwonić  :

698 860 703 , 723 236 032

ZGŁOSZENIA AWARII

 

tel. 698 860 703 lub 723 236 032

ZAKAZ PALENIA

W nawiązaniu do zgłoszeń mieszkańców informujemy, że w nieruchomościach (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia wspólne - suszarnie itp.) obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Zalecenia

Informacja

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z podjętymi w skali kraju działaniami zmierzającymi do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, preferowany jest zdalny kontakt z biurem spółdzielni (e-mail, telefoniczny lub skrzynkę pocztową). Jednocześnie informujemy, że bez zmian zapewniamy w pozostałym zakresie ciągłość pracy biura i obsługi naszych nieruchomości.

Wprowadzone zmiany wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Mieszkańców i pracowników. Mamy nadzieję, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach przyjmą Państwo naszą decyzję ze zrozumieniem.

 

Zarząd SM „ROLBUD”

Nasze zasoby

Internetowy system zgłoszeń (awarie, usterki, itp.)

Uprzejmie informujemy, że administracja SM "ROLBUD" wdrożyła internetowy system zgłoszeń awaryjnych (awaria oświetlenia, zalania, nie działa szlaban, winda itp). Zarejestrowani mieszkańcy naszych nieruchomości mają możliwość wysyłania zgłoszeń z komputera i aplikacji mobilnej oraz śledzenia postępu w usuwaniu zgłoszonych nieprawidłowości. Więcej o systemie na stronie www.imieszkaniec.pl

Zapraszamy do rejestracji!!!!

Po wypełnieniu formularza na stronie iMieszkaniec, rejestracja profilu będzie zatwierdzana po weryfikacji - poprzez podany nr telefonu, e-mail (porównanie z zapisanymi w naszej bazie) lub poprzez osobiste potwierdzenie w biurze naszej spółdzielni.

Instalacja fotowoltaiczna zasilająca urządzenia kotłowni gazowej przy ul. Balzaka 44a.NOWE NUMERY DOSTĘPOWE DO SZLABANÓW

Nr telefoniczny - szlabany Godlewskiego 1-13

Szlaban 1 Godlewskiego - NOWY NUMER 691 601 936

Szlaban 2 Godlewskiego - bez zmian 720 228 837,

Szlaban 3Godlewskiego - bez zmian 720 228 838,

Szlaban 4 Godlewskiego - bez zmian 720 228 839,

 

Nr telefoniczny - szlabany Oporów

Szlaban 1 Oporów - NOWY NUMER 665 493 056

Szlaban 2 Oporów - NOWY NUMER 665 493 063

Szlaban 3 Oporów - NOWY NUMER 665 493 072

Szlaban 4 Oporów - NOWY NUMER 667 397 176

Szlaban 5 Oporów - NOWY NUMER 665 493 080

Szlaban 6 Oporów - NOWY NUMER 782 533 835

 

Instrukcja wjazdu na teren zasobów SM "ROLBUD":

  1. Podjechać tuż przed szlaban (czujnik w jezdni musi wykryć obecność pojazdu),

  2. Wybrać numer telefoniczny naklejony na belce szlabanu.

  3. Po wybraniu numeru słyszalny będzie sygnał zajętej linii, szlaban w tym czasie sprawdzi czy numer jest w bazie numerów uprawnionych. Jeśli jest uprawniony nastąpi otwarcie szlabanu (całość operacji od wybrania numeru do otwarcia szlabanu trwa kilka sekund). Nie jest ustanawiane połączenie i tym samym naliczanie kosztów osobie dzwoniącej. Ważne aby telefon nie miał numeru zastrzeżonego tj. aby inne aparaty rozpoznawały numer danego telefonu (CLIP).

  4. Po wjechaniu na teren naszych posesji szlaban automatycznie się zamyka.

  5. Przy wyjeździe z posesji szlaban automatycznie się otwiera po wykryciu pojazdu (nie trzeba dzwonić).


Walne Zgromadzenie 14.06.2019

 
Uprzejmie dziękujemy za udział w dniu 14.06.2019 w Walnym Zgromadzeniu Członków SM "ROLBUD" we Wrocławiu. Informujemy, że Zarząd kontynuuje realizację przyjętych na rok 2019 planów remontowych i organizacyjnych.
Nadmieniamy, że Spółdzielcy zawsze mają możliwość zgłaszania w naszej siedzibie, poprzez pocztę elektroniczną lub korespondencję tradycyjną uwag i propozycji mogących usprawnić proces zarządzania oraz poprawić estetykę i funkcjonalność naszych nieruchomości.

 

 

Protokół WZ wraz z załącznikami dostępny jest po zalogowaniu w serwisie internetowym E-CZYNSZE. Film z obrad WZ można skopiować w siedzibie spółdzielni - wielkość pliku 8,75 GB

 

Pozdrawiamy serdecznie

Robert Moruń

Aleksander Dychała