Skip to main content

2024-05-27

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowe "Rolbud" we Wrocławiu zwołuje

na dzień 22 czerwca 2024 na godzinę 10:00

Walne Zgromadzenie Członków Społdzielni Mieszkaniowej

 

adres: Budynek Uniwersytetu SWPS przy ul. Ostrowskiego 30B we Wrocławiu

sala nr 120 (Ipiętro)   MAPA

 

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Dokumety walnego zgromadzenia- stona IOK (szukaj w Dokumenty/Dokumenty Walnego Zgromadzenia/Walne Zgromadzenie 2024)

Druki formularzy:

 1. Pełnomocnictwo
 2. Karta zgłoszenia kandydata na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Karta zgłoszenia kandydata na stanowisko Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 4. Karta zgłoszenia kandydata na stanowisko Asesora Walnego Zgromadzenia
 5. Karta zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej

 

2024-04-25

SM Rolbud rozpoczyna postępowanie w sprawie zatrudnienia na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Regulamin konkursu na wybór Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej ROLBUD z dnia 22.04.2024 r.

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: budowlane, techniczne lub pokrewne.

2. Staż pracy: minimum 9 lat, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym.

3. Znajomość organizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej tj. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego, ustawy o własności lokali oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, znajomość prawa budowlanego oraz przepisów z nim związanych.

5. Doświadczenie w tworzeniu i realizacji planów gospodarczych i planów remontów oraz utrzymania budynków wraz z infrastrukturą w stanie sprawności technicznej, określaniu potrzeb remontowych oraz nadzorze nad ich realizacją i rozliczaniem.

6. Umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi, audytorami oraz przedstawicielami administracji publicznej.

7. Komunikatywność, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej i podległych pracowników.

8. Dyspozycyjność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

9. Niekaralność za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie licencji zarządcy nieruchomości lub uprawnień budowlanych.

2024-04-16

Wynajem garażu ul. Godlewskiego 1-13


SM Rolbud oferuje wynajem garazu nr 43 w budynku przy ul. Godlewskiego 1-13 we Wrocławiu:

 • powierzchnia 16,50 m2,
 • brama podnoszona.
 • dodatkowe przepierzenie z drzwiami z możliwością zdemontowania i zutylizowania przez wynajmującego.
 • Czynsz miesięczny najmu 375,00 zł netto+23% Vat.
 • aktualne świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Możliwość zawarcia umowy: od dnia 1 maja 2024r.

W sprawie wynajmu prosimy o kontakt z sekretariatem. Tel. 71 332-50-50 lub mail: administracja@smrolbud.pl

2024-04-16

Wynajem pomieszczenia magazynowego przy ul. Balzaka 44


SM Rolbud oferuje wynajem pomieszczenia magazynowego ul. Balzaka 44 we Wrocławiu:

 • powierzchnia 110,00 m2,  
 • wysokość ok 4 m,
 • zaopatrzony w bramę dwuskrzydłową.
 • Czynsz miesięczny najmu wynosi 1829,26 zł netto+23% Vat.
 • aktualne świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Możliwość zawarcia umowy: od dnia 1 maja 2024r.

W sprawie wynjmu prosimy o kontakt z sekretariatem. Tel. 71 332-50-50 lub mail: administracja@smrolbud.pl

2024-01-11

Dyżury Rady Nadzorczej


Dyżury Rady Nadzorczej dla członków spółdzielni będą odbywały się każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 18:00 do 19:30 w siedzibie Rady Nadzorczej przy ul. Balzaka 44 (obok kotłowni)

Mapa: https://maps.app.goo.gl/k9eS8yaKxXicmnhb8