Wodomierze "różnice licznikowe" PDF Drukuj Email
środa, 26 października 2016 00:00
W związku z pytaniami dotyczącymi "różnic licznikowych" wykazywanych w rozliczeniach zużycia wody uprzejmie informujemy o przyczynach wykazywania i rozliczania kosztów wynikających z tych różnic.
Co to jest różnica licznikowa (woda niezbilansowana)? Jest to różnica pomiędzy wskazaniami zużycia wody wodomierza głównego a sumą zużyć wody wskazanych przez wodomierze mieszkaniowe. 

 

 Jakie są przyczyny powstawania różnic licznikowych? Główne przyczyny powstawania różnic licznikowych:
- błędy pomiaru przepływu wody (każde urządzenie pomiarowe obarczone jest błędem pomiaru),
- błąd spowodowany progiem rozruchu wodomierza (minimalne przepływy wody w mieszkaniach spowodowane np. nieszczelnością spłuczki, baterii umywalkowej itp. nie są wykazywane przez wodomierz mieszkaniowy, jednak suma takich przepływów stanowi przepływ "wyłapywany" przez wodomierz główny),
- przesunięcie w datach odczytu wodomierza głównego i wodomierzy mieszkaniowych,
- brak wskazań realnego zużycia wody w lokalach z ryczałtem lub brak legalizacji i możliwości odczytu zainstalowanych wodomierzy,
- celowa manipulacja ograniczająca możliwość prawidłowego pomiaru,
- jakość instalacji i samej wody (zanieczyszczenia wpływają na pomiar),
- awarie (rozszczelnienie instalacji wodnej).
Dlaczego w poprzednich rozliczeniach nie były wykazywane różnice licznikowe? Nie wszystkie lokale posiadały wodomierze, a przypisany ryczałt (6m3/osobę) pokrywał różnice licznikowe.
Podstawa prawna dokonywania rozliczeń różnic licznikowych (wody niezbilansowanej)? Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Art. 26 ust 2Jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Art 26 ust 3. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach. Regulamin rozliczania wody i ścieków SM "ROLBUD" Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 19/11 z dnia 20.09.2011r. (§7 pkt 5.Rozliczenie kosztów z.w. następuje na podstawie rzeczywistych wskazań wodomierzy w lokalach, z uwzględnieniem współczynnika korygującego zużycie wody z tytułu wody niezbilansowanej w danym budynku. §9 pkt 1 Współczynnik korygujący zużycie z tytułu wody niezbilansowanej obliczany jest w okresie rozliczeniowym jako stosunek wody niezbilansowanej o której mowa w § 2 ust.8 do sumy wskazań wodomierzy w lokalach.)
 
 
Zmiana organizacji ruchu w zasobach SM na Oporowie PDF Drukuj Email
środa, 24 sierpnia 2016 11:29

Informacja o planowanej zmianie organizacji ruchu na terenie nieruchomości SM „ROLBUD” usytuowanych na osiedlu Oporów.

 Uprzejmie informujemy o planowanych zmianach w organizacji ruchu na terenie parkingów przynależnych do Państwa nieruchomości na terenie osiedla Oporów. Wprowadzane rozwiązania zostały przyjęte i sprawdzone w ponad rocznej eksploatacji w naszej nieruchomości przy ulicy Godlewskiego 1-13. Zmiany będą polegały na zamknięciu wjazdów na teren naszych nieruchomości dla pojazdów nieuprawnionych (dostęp tylko dla mieszkańców naszych nieruchomości). Zamknięcie zrealizowane poprzez instalację szlabanów z nowoczesnym sterowaniem telefonem komórkowych.

Wybranie numeru telefonicznego przypisanego do szlabanu spowoduje jego otwarcie pod warunkiem, że „szlaban” wykryje obecność samochodu. Przy wyjeździe z parkingu szlaban otworzy się automatycznie po wykryciu przed nim samochodu (nie będzie konieczne otwieranie poprzez telefon komórkowy).

Istotną funkcjonalnością sterowania szlabanami poprzez wybranie numeru, jest rozpoznawanie numeru dzwoniącego tj. administrator systemu SM ROLBUD tworzy listę numerów uprawnionych (mieszkańcy naszej nieruchomości). Przyjęto zasadę, że do lokalu mogą być przypisane numery telefonów w ilości równej zadeklarowanej ilości mieszkańców lokalu.

W związku z powyższym konieczne będzie przekazanie administracji aktualnych numerów telefonów komórkowych z których wysyłane będą sygnały do szlabanów. Przy otwieraniu szlabanu rozpoznawany jest tylko numer bez realizacji połączenia, w związku z tym otwarcie szlabanu nie generuje kosztów.

 Celem realizowanej zmiany organizacji ruchu jest wyeliminowanie z naszego parkingu osób, które nie partycypują w kosztach jego utrzymania - mieszkańcy obcych nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.

 Prosimy o przekazywanie numerów telefonicznych do biura spółdzielni w celu utworzenia listy numerów uprawnionych do wjazdu na teren naszych nieruchomości.

   

 

 
Zaporoska 25-31b wyłączenie ciepłej wody PDF Drukuj Email
środa, 24 sierpnia 2016 11:03

Mieszkańców i właścicieli lokali użytkowych budynku ul. Zaporoska 25-31b uprzejmie informujemy, że od dnia 24.08.2016 do 30.09.2016r. firma FORTUM będzie przeprowadzała planowany remont węzła cieplnego w naszym budynku.

W związku z powyższym w dniach od 29.08.2016 od godzin porannych do dnia 31.08.2016 do godzin popołudniowych konieczne będzie wstrzymywanie dostawy ciepłej wody.

Modernizacja węzła cieplnego realizowana będzie na koszt firmy FORTUM.

 

 
WALNE ZGROMADZENIE 2016 dokumenty PDF Drukuj Email
piątek, 10 czerwca 2016 11:31

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie spółdzielni udostępniona jest dokumentacja związana z planowanym na dzień 24.06.2016 Walnym Zgromadzeniem,

kopie dokumentów zamieszczamy poniżej:

 Zarejestrowano zgłoszenia kandydatów:

  • Pana Bogusława Bartonia na stanowisko Przewodniczącego WZ,
  • Pani Doroty Głaz na stanowisko Sekretarza WZ

 

 
Przetargi i zakupy związane z remontami klatek schodowych PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że zakończono  przetargi związane z elementami wyposażenia klatek schodowych i rozpoczęto pierwszy etap prac remontowych (wymiana oświetlenia).

Zakupiono nowe (wykonane na zamówienie) systemowe wyłazy dachowe do nieruchomości usytuowanych na Oporowie. W budynku ul. Godlewskiego zainstalowano wyłazy systemowe na etapie budowy, nie podlegają obecnie wymianie.

 

 


 W ramach przetargu zakupiono plafony klatkowe LED marki "LEDonTIME" (obecnie instalowane) z czujnikiem zmierzchu i ruchu. Wyłączona będzie istniejąca obecnie instalacja z czasowym włącznikiem światła, usunięte zostaną włączniki światła.

 

 


Zakupiono nowe włączniki dzwonkowe firmy OSPEL typ AS (będą wymieniane we wszystkich naszych zasobach - wymiana po wykonanych pracach tynkarskich i malarskich.

 


W ramach przetargu zamówiono nowe gabloty ogłoszeniowe, zainstalowane zostaną w miejscu istniejących drewnianych (wymiana po wykonanych pracach tynkarskich i malarskich - w budynku ul. Godlewskiego 1-13 uzupełniona będzie tylko w jednej klatce, pozostałe aluminiowe zostaną po remoncie doczyszczone).

 


W budynkach posiadających poręcze z nakładkami (listwami poręczowymi) zostaną nakładki wymienione na nowe, dostosowane do nowej kolorystyki klatki schodowej (listwy zostały zakupione, wymiana po wykonanych pracach tynkarskich i malarskich)

 

 

 

 

 

 
Archiwum
«PoczątekPoprzednia123456789NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 9
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości